ЗВІТ ПРО РОБОТУ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МІСЬКОЇБІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДІТЕЙ

за 2018 рік

Керуючись законодавством України, державними, регіональними та муніципальними програмами, дитячі бібліотеки Одеси активно розвивали і виховували юних одеситів через книгу, читання і весь спектр сучасних бібліотечних послуг.

Понад 90 тисяч читачів, багатовекторна реклама читання, тісна співпраця з дошкільними, навчальними, позашкільними дитячими закладами та широким колом соціальних партнерів, підтримка юних талантів і уразливих верств дитячого населення, тисячі масових заходів, культурологічні події, проекти, акції - такий внесок ЦБС для дітей у життя одеської громади.

ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ

Фонд ЦБС на 1.01.2019 р. склав 359 768 одиниць.

Поповнення 13 117 екземплярами документів (2017 р. - 10525 екз.) відбулося за кошти муніципального бюджету та подарункових надходжень;

у т.ч. придбано книг 9 190 екземплярів, брошур - 3436, періодики - 3 927.

За рахунок міського бюджету

бібліотечні фонди збагачуються новою літературою

період

примірників

усього

книги

брошури

періодика

2016 р.

9 512

4 695

1 817

3 000

2017 р.

10 525

7 028

2 014

3 497

2018 р.

13 117

9 190

3 436

3 927

Списано 23 897 екземплярів застарілої та зношеної літератури.

Відділ комплектування і обробки та Відділ використання фонду у 2018 році здійснювали обробку і шифрування нових надходжень згідно УДК, вивчали читацький попит і пропозиції ринку, співпрацювали з виставками-ярмарками „Українська книга на Одещині” і „Зелена хвиля” з метою доукомплектування; контролювали дотримання стандартів розстановки фонду та створення зручних умов для користувачів, прийняття та вилучення документів, ліквідацію читацької заборгованості, редакцію каталогів, поновлення договорів закріплення фонду за бібліотечними працівниками у структурних підрозділах; надавали методичну і практичну допомогу у роботі з фондом відповідно до УДК, планових переобліках (фф.22 і 39), перевірці документів ІІІ-го періоду формування фонду ЦБС, провели 4 факультативи для завідувачів, денне заняття по роботі з фондом для бібліотекарів.

Бібліотечні колекції розкривалися наочними засобами у формі виставок, відкритих переглядів, тематичних полиць, через web-презентації, інформаційно-рекомендаційну бібліографію. Усі бібліотеки активно долучилися до Проекту УБА Display-кросинг “Читай зі смаком”. Протягом тижня 12-18.11 експозиції “зі смаками кави, імбирю, кориці, ванілі, лимону, апельсину, морозива, ароматом сакури” розгорнули усі бібліотеки.

Відповідність стандартам, зручність, естетична привабливість, ефективність засобів орієнтування – принципи організації відкритого доступу, обсяг якого збільшувався за рахунок розкриття фонду книгосховищ.

Керівники підрозділів забезпечували дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил протипожежної безпеки, дезінфекцію, знепилення фонду.

Уживані книги, запропоновані жителями міста, передавалися малозабезпеченим сім’ям, соціальним дитячим закладам, у т.ч. у зоні гуманітарного лиха.

ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ. БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ

Об’єктами масового залучення юних одеситів до читання є загальноосвітні (школи І-III ступенів, гімназії, ліцеї) та спеціалізовані дитячі заклади (інтернати, лікарняно-оздоровчі, соціальної реабілітації), дошкільні виховні установи – державні та приватні, а також літні табори, співпраця з якими відбувалася згідно довгострокових договорів, координаційних, поточних планів та була спрямована на охоплення дітей різними формами бібліотечного впливу.

Центральною міською дитячою бібліотекою та 18 бібліотеками-філіями бібліотечно-інформаційні послуги на безоплатній основі були надані 66,2 тис. юним одеситам від 3-х до 16 років, а також організаторам дитячого читання - педагогам, вихователям, батькам, жителям мікрорайонів, які відвідали бібліотеки 636,7 тис.разів та їм було надано 1623,8 тис. екземпляр документів - книг, брошур, журналів. Різними формами бібліотечного впливу було охоплено 92,6 тис.користувачів.

Кількість зареєстрованих користувачів за віком

усього - 66202

до 7 р. - 12515

7-15 рр. - 49134

15-18 рр. - 2153

18-22 рр. - 420

22-60 рр. - 1541

від 60 р. - 439

Видача літератури за видами видань

усього – 1623792

книги - 1116416

брошури - 306497

періодика – 200879

Видача літератури за галузями знань

усього – 1623792

суспільна – 473635

природнича – 179827

технічна – 81749

гуманітарна - 888581

Видача літератури за мовами

усього – 1623792

Державна – 728801

Інші мови – 894991

Було організовано і проведено понад 3 тис. масових заходівдля дітей і підлітків, у т.ч. наочних (виставок, відкритих переглядів з презентаціями); із них біля третини - крупних, рекламно-презентаційних, на які запрошувалися гості – непересічні особистості, представники різних верств громади, засоби масової інформації. Відвідування масових заходів склало 96,6 тис.

Масові заходи. Відвідування масових заходів

усього заходів – 3018

В бібліотеках - 2333

За межами бібліотек — 685

Відвідування масових заходів усього - 96609

В бібліотеках - 72143

За межами бібліотек — 24466

Бібліотечним обслуговуванням та інформаційним супроводом було охоплено:

- 93 загальноосвітні учбові заклади, у т.ч. віддалені від бібліотек;

- 77 дошкільних установ, у т.ч. спеціалізованих, загальна кількість організованих дошкільників, з якими проводилася бібліотечна робота, - понад 9 тис.;

- 8 інтернатів: філія 48 - інтернат №1 (біля 100 дітей-сиріт під опікою), ф.4 - №6 (сколіоз), ф.21 - №7 (ДЦП), №34 (з порушеннями інтелекту), №87 (слабкий зір), №91 (глухонімі), фф.19,46 - №93 (з проблемами зору), ф.22 - дитячий будинок-інтернат “Росток” (діти з обмеженими фізичними можливостями);

- 2 санаторія: ЦМДБ - санаторій “Хаджибей” (проблеми зору), ф.45 - санаторій “Степове повітря” (профілактика туберкульозу, слабкий імунітет);

- 77 літніх пришкільних табори;

-УЧЗ і БІЦ Центральної бібліотеки підтримували зв'язки зПунктом тимчасового розміщення біженців у м.Одесі та спеціалізованою школою №75.

Організація бібліотечного обслуговування передбачала створення умов для спілкування рідною мовою, набуття соціальної, міжособистісної, громадянської, інформаційно-цифрової компетентностей, природничих знань, загальнокультурної освіченості, уміння вчитися, ініціативності, екологічної грамотності та розуміння засад здорового життя.

Приділялася увага індивідуальному спілкуванню бібліотекаря з читачем, заохоченню дитячої допитливості та особистих уподобань.

При підготовці до читацьких конкурсів діти вчилися обмірковувати прочитане і висловлювати свої думки в усній (публічні виступи), письмовій (відгуки, щоденники читання) та образній (малюнки за мотивами літературних творів) формі. Організовувалися “захисти” читацьких захоплень, бенефіси читача, виставки відгуків, ілюстрацій, щоденників.

Дитячі бібліотеки розширювали діапазон безкоштовного корисного дозвілля у місті. Діяли бібліотечні активи і гуртки – різновікові об’єднання за інтересами пізнавально-творчого типу: в Центральній бібліотеці - Літературно-музична вітальня, літературна студія “Голоси молодих” І.Потоцького-Л.Волкової, в УЧЗ - “Острівець казок”, “Юні екскурсоводи”, “Країна майстерності”, Театр літературного героя “Веселі Петрушечники”; в БІЦ - творча майстерня “Я черговий на планеті Земля”, “CODE CLAB”, “Комп’ютерна абетка для малюків”, гурток юних гідів-краєзнавців “Місто зустрічі - Одеса”, літературний гурток “Проба пера” і блог “Проба пера” за участю О.Надемлінського, мультімедійна творча студія для малюків “Сад мистецтв”; ф.4 - “Друзі природи і книг”, “Веселкове коло”; ф.8 – Школа патріота “Я - українець”, ф.9 – “Друзі природи”, ф.10 – літературний факультатив “Пролісок”, факультатив “Юний українознавець”, група продовженого дня «Дозвілля - не безділля», читацький актив “Бібліомани”; ф.11 – групи „Фани фантастики" , “Юні екологи”, ф.19 - “Умілі руки”, ф.21 - гуртки “Ерудит” і “Чомучки”; ф.22 - “Домашня чарівниця”; ф.23 – ляльково-театральна студія «Від серця до серця», "Екологічний патруль", "Я люблю свою Пересип", “Юні кодери”; ф. 24 - “Юзери-початківці” та “Юні гіди-краєзнавці”; ф.26 - “Допитливі всезнайчики”, ф.36 – “Умілі руки” та “Веселі петельки”, ф.37 - “Руками творяться дива”; ф.39 - “Майстерня саморобок”, “Срібне слово”; ф. 40 - гурток англійської мови “Rainbow” (“Веселка”), “Школа смайликів”; ф.45 - “Старт”, “Дюймовочка”; ф.46 - “Чудовий світ мистецтв”, ф. 48 - “Чудо ручки - чудо штучки”.

Гуртківці та читачі-активісти популяризували читання серед однолітків, брали участь у масових заходах, допомагали у роботі з боржниками та дрібному ремонті книг і таким чином розширювали свій світогляд, завойовували авторитет, набували корисний досвід (Програма соціалізації дітей та підлітків).

Дитячі бібліотеки агітували за читання в бібліотеках і на відкритих майданчиках: у парках, скверах, на прибудинкових територіях

Інтерактивна карта міста з позначками відкритих локацій,

де проходять заходи

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1CU4nmkCBGAgIETor4EntD29NoF8&ll=46.48977181830384%2C30.743210518350224&z=11

Дитячі бібліотеки брали участь у загальноміських подіях

і створювали власні:

ñ 9.03 Шануємо Тараса, парк ім.Т.Шевченка, ф.8; Літературний музей, ф.23

ñ 21.04 Bookfest-2018 “Читай завжди! Читай усюди!”, Міський сад, Ротонда, вул.Дерибасівська, усі бібліотеки

ñ 18-19.05 День Європи, вул. Косовська, площа Грецька, сквери у мікрорайонах, усі бібліотеки

ñ 22.05 Фінальний гала-концерт конкурсу “Кожний спроможний випробувакти себе”, Обласна філармонія, усі бібліотеки

ñ 27.04 Фінальні змагання районних читацьких команд “Наша культурна спадщина”, Палац культури “Моряна”, усі бібліотеки

ñ 9.06, 8.09 Книжкова зона + інтерактивна програма “Читай! Люби! Бережи!”, Одеський зоопарк, фф.9,11,23

ñ 26-29.07 Виставка-ярмарок “Зелена хвиля”, Парк ім.Т.Шевченка, Зелений театр, усі бібліотеки

ñ 8-9.09 Конкурс iParus, фінал, Дом клоунів, БІЦ ЦБ

ñ 20.10 Ярмарок майстрів, Парк ім.Т.Шевченка, ЦБ, фф.19, 36

ñ 16.12 Дипломатичний ярмарок, Парк ім.Т.Шевченка, з хором “Козацьке коло”, ф.23 ... та ін.

На жаль, не пройшов відбір у міському конкурсі “Соціальний бюджет” проект “Дискусійний клуб при міських дитячих бібліотеках” спільно з громадською організацією “Синергія”, https://citizen.odessa.ua/projects/2019/2019-2465,

але робота бібліотек у напрямку протидії булінгу в дитячому середовищі отримала новий поштовх і корисних партнерів.

Продовжувалися довгострокові

та реалізовувалися нові бібліотечні проекти

ñ Програма соціалізації дітей та підлітків “Мистецтво ставати дорослим”

ñ “Правова культура”: спільно з управлінням юстиції, понад 30 масових заходів

ñ “Кожний спроможний випробувакти себе“: загальноміський творчий конкурс читачів, понад 1 тис. учасників

ñ “Вместе весело шагать!“ : театралізовані змагання районних читацьких команд за темою “Наша культурна спадщина”, понад 100 учасників

ñ Тиждень дитячого читання: цикли заходів в усіх районах міста, сотні учасників

ñ Літо-читання “С книгой мир добрей и ярче”, пришкільні табори, понад 10 тис. дітей

ñ Природничо-екологічний проект “Читай! Люби! Бережи!” : книжкова зона в Одеському зоопарку + контактний зоопарк у дитячій бібліотеці, десятки читачів-активістів та залучених

ñ "Веселкове дошкілля”, охоплення бібліотечним впливом широкого кола наймолодших читачів

ñ “Імідж в цифровому вимірі”: бібліотечні блоги, відеолітопис ЦБС, сторінка та група “ЦБС для дітей” у Facebook

ñ Бібліотечно-екскурсійний проект спільно з музеями Одеси

ñ День майстер-класів у дитячих бібліотеках на основі бібліотечних гуртків орігами, рукоділля, технік народних промислів (гончарство, вузлові ляльки), казко-арт-фут-терапії тощо із залученням аматорів прикладної творчості), усі філії, жовтень та ін.

2018 р. була припинена фінансова підтримка Одеською міською радою чотирьох крупних проектів КУ “ЦМБС для дітей” :

- конкурс “Кожний спроможний випробувати себе”

- змагання районних читацьких команд “Вместе весело шагать”

- програма соціалізації дітей та підлітків “Мистецтво ставати дорослим”

- Літературно-музична вітальня Центральної міської дитячої бібліотеки

Але проекти продовжували працювати, підсумкові заходи проходили на традиційно високому рівні, з широким охопленням дітей і залученням спонсорських коштів.

Конкурс Кожний спроможний випробувати себе” в номінаціях “Автори літературних творів”,”Перекладачі літературних творів”, “Композитори”, “Художники-ілюстратори та художники комп'ютерної графіки” триває 22 роки, щороку залучаючи понад 1 тис. читачів віком від 3-х до 15-ти.

Більше 1,5 тис. творів розглянуло журі у складі: член Національної спілки художників України зав. секцією живопису Г. Лекарева-Нікітіна, член Національної спілки художників україни І.Харитонова, одеські письменники І.Потоцький та О.Надемлинський, композитор, доцент Національної музичної академії ім. А.Нежданової С. Шустов, викладач композиції дитячої музичної школи № 11 С.Зоркіна.

Протягом 14 років кращі роботи наймолодших художників (від 3 до 5 рр.) експонуються у фойе Одеського театру юного глядача, діти отримують дипломи, подарунки, можливість безкоштовно відвідати виставу.

Яскравий фінальний гала-концерт з відзначенням переможців та призерів за участю дитячих колективів та професійних виконавців пройшов у залі Одеської обласної філармонії 22 травня.

Програма соціалізації дітей та підлітків “Мистецтво ставати дорослим” здійснюється за напрямками: профорієнтаційне, правове, морально-етичне виховання. Різноманітні за формою заходи пройшли у всіх бібліотеках із залученням широкого кола соціальних партнерів: викладачів середніх та вищих навчальних закладів, представників служби зайнятості, юстиції, поліції, медичних, виробничих закладів, фахівців у різних сферах трудової діяльності.

Продовжувала свою роботу Літературно-музична вітальня Центральної бібліотеки. Протягом року читачам були представлені : літературно-музичний вечір “Через віки - з любов'ю”: до Міжнародного дня жінок, святкова зустріч “Театр - очікування дива”: до Міжнародного дня театру, зустріч “Ляльки, на сцену!”, музична феєрія “Промовляє натхнення”: про композиторів-ювілярів 2918 року, гурман-вечір для юних романтиків “Німецький романтизм”: до Року німецької мови в Україні, музичний калейдоскоп “Ці пісні співали на війні: до 74-річчя визволення України”, свято “Ми - юний цвіт нової України”, музичне дос'є “Чайковський: музика на всі часи”, музична зупинка “Народна пісня... не страшний їй час!.. Вона живе у кожному із нас”: до Дня української мови , арт-пас'янс “Ролі виконують...”, літературний альбом “Корифеї української літератури”: до ювілеїв О.Кобилянської, І.Нечуя-Левицького, Г. Квітки-Основяненка, літературне знайомство “Кінодраматург Євген Петров”: до 115-річчя від дня народження та ін.

Плідно працювала літературна студія “Голоса молодых» Ігоря Потоцького - Людмили Волкової.

У рамках програми “Правова культура” спільно з юристами Головного територіального управління юстиції в Одеській областіпройшли: бесіда-диспут “На перехресті прав та обов'язків”, ф.26, бібліоквест “ Авторське право в житті та в інтернеті”, БІЦ, юридичний семафор «На щасливе дитинство ми маємо право», ф.45, казкова конвенція прав малечі “Права дитини в казковій країні”, УЧЗ, правова програма "Права дитини - майбутнє країни", ф.9, правовий файл “Знай свої права, дитино!”, ф.10, правовий ігродром “Корисні літні розваги”, ф.48, час громадянськості “Право й свобода - краща доля народу”, ф.22, правова година “Я - українець, є у мене право на рідну мову та свою державу”, ф.37, діалог з читачем “ В щасливу зірку України я буду вірити завжди”, ф.21, правовий діалог “Закон. Права. Обов'язки”, ф.4, правознавчий квест “Знай свої права та oбов’язки”, ф.23, правовий альманах “Я - дитина! Я - людина!”, ф.24, диспут “Мистецтво жити з різними людьми”: до Міжнародного дня толерантності, УЧЗ, правовий компас “Дитина під парасолькою права”: до Всесвітнього дня дитинства, ф.21, круглий стіл “Люди народжуються вільними”, ф.10, правовий навігатор “Захист дітей у світі”, ф.11, правовий тренінг “Як треба жити, щоб з законом дружити!”, ф.19, правовий дайджест “У кожній дитині бачити людину!” , ф.26, правовий практикум «Не заблукати на стежках закону» : до Міжнародного дня прав людини, ф.40.

Патріотичне та громадянське виховання. На виконання Указу Президента України про відзначення 100-річчя української революції 1917-1921 років було проведено ряд заходів: брейн-ринг “100-річчя Української революції. Як це було в Одесі” (БІЦ), історичний урок “Хай буде Україна вільною” ( ф.22), історично-патріотичний альбом “Історія олюднена постатями” (ф.48), історичний репортаж “Віримо в майбутнє твоє, Країно!” (ф.40), героїчна хроніка “Українська революція у творах письменників 20-х років ХХ ст.”, духовні орієнтири “Видатні постаті української революції” (ф.24), історико- патріотичний альбом “Творець нової української держави Володимир Винниченко” (ф. 37), історичний портрет “Симон Петлюра та УНР”(ф.8).

Справжнім святом стало фінальні театралізовані змагання районних читацьких команд “Наша культурна спадщина”, понад 100 учасників конкурсу відповідали на доволі складні запитання вікторини та неординарно розкрили різноманітні аспекти української культури.

Опрацювання літератури за темою, навички роботи в команді, можливість проявити інтелектуальні та творчі здібності – такі надбання учасників проектів на підготовчих та підсумкових етапах. До всіх конкурсів активно залучалися діти з особливими потребами, із сімей переселенців, вихованці спеціалізованих закладів.

150-річчя заснування Просвіти. Цикл лекцій з обговоренням “Історія без цензури” на базі бібліотеки-філії 8 із залученням викладачів одеських вузів. День відкритих дверей “Народження Просвіти” (ф.8), мистецький павільон “Подих історії” (ф.39), ігри патріотів “Україна в моєму серці” (ф.45).

День українського козацтва: патріотичний екскурс “Тої слави козацької повік не забудем” (ф. 45), ігровий майдан “Буде Україна - будуть козаки!” (ф.10), патріотична панорама "Хай хранить тебе Бог, Україно, ще на тисячі зоряних літ!" (ф.9), патріотичний променад “На білих крилах рушника несе надію Україна” (ф. 40), ретро-погляд “Воїни степу. Життя та звичаї козацькі” (ф.24).

До Дня Збройних сил України пройшли уроки мужності “Захистіть, збережіть, люди, мир” (ф.37), ”Ось де, люди, наша слава - слава України” (ф.4, УЧЗ), у яких прийняли участь ветерани ВСУ та учасники АТО.

Доброю традицією філії 23 стали зустрічі з військовими моряками. Читачі відвідують морську базу з концертами. Особливо запам'ятався воїнам виступ до Дня флоту України “Лицарі морських пригод”.

Велике виховне значення мають заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи. За темою пройшли: реквієм пам'яті "Героїв пам'ятаємо" (ф.8), день вшанування “Вони - життя безсмертний цвіт” (УЧЗ), день скорботи “Ми сотнею пішли на небо” (ф.4), у яких свідки історичних подій ділилися спогадами і світлинами.

До Дня Соборності у філіях 8 і 22 була підготовлена літературно-музична композиція “Моя Україно! Ти мати єдина, на всі покоління в віки...”,

Усіма філіями визначаються День Незалежності та День прапора України. Змістовно пройшли ігри патріотів “Україна в моєму серці” (ф.45), книжкова інсталяція “Священний прапор із сонця і Дніпра” (ф.11), бібліотечне свято “Ми - юний цвіт нової України” (ЦБ), година державності “Країно моя калинова, незалежності правда свята” (ф.48), історична подорож “Україна - це ти і я “ (ф.8), мандрівка-гра "Що ти знаєш про свою Батьківщину” (ф.21), літературна композиція “У дитинстві відкриваєш материк, котрий гордо зветься Батьківщина” (ф.36) ...

День рідної мови: святкова вітальня “Можеш позабути запах рути-м'яти, але рідну мову мусиш пам'ятати” (ф.10), свято “Чарівний світ української мови” (ф.45), літературний альбом “Корифеї української літератури” у Центральній бібліотеці був присвячений творчості О.Кобилянської, І. Нечуй-Левицького, Г. Квітки-Основ'яненка , сторінка ювіляра “Художник життя народного. І.Нечуй-Левицький” (ф.10) та ін.

85-річчя Голодомору 1932-33 рр.: година пам'яті “Біль Голодомору” (ЦБ), історичний часопис “Злочин, якому немає прощення” (ф.8), бібліографічний огляд “Данина пам'яті” (ф.10), виставка-реквієм “Білий янгол скорботи” (ф.11), вечір скорботи “Страшні роки Голодомору” (ф.8), ф.4 приєдналася до загальноміської акції “Голодомор - національна трагедія України”.

До Дня визволення Одеси та Дня Перемоги заходи пройшли в усіх бібліотеках: “После боя сердце просит музыки вдвойне” (ф.21), година пам'яті “Ту славну весну не забути повік” (ф.21, УЧЗ), день пам'яті “На нашій вулиці 10-го квітня музичний альбом” (ф.4), історичний екскурс “Поясом Слави” (ЦБ). Історії героїчної оборони міста були присвячені розповідь “Вогненні дні оборони” (ЦБ), інформ-спілкування “Нескорене місто” (ф.46).

Краєзнавча робота: віртуальний круїз “Твої імена, Одесо. О.Ланжерон” (ф.19), історичний путівник “Від Гаджибея до Одеси” (УЧЗ), подорож картою міста “Імена героїв у назвах вулиць Одеси” (ЦБ), краєзнавчий променад “Кам'яний літопис Одеси” (ф.39), краєзнавчо-літературний квест “Герої книг у пам'ятниках Одеси” (УЧЗ). Експедицію під назвою “Сонце осіннє Одесу зігріло, в Дюківський парк нас усіх запросило” бібліотекарі філії 48 провели у цьому чудовому куточку міста, де і розповіли про життя та діяльність його засновника. “Я родом з Молдаванки”, - зустрічі з автором книги “Молдаванка” Тетяною Донцовою були організовані для бібліотекарів та відвідувачів УЧЗ та читачів ф.4.

До Дня міста відбулися заходи: академія маленького одесита "Твої імена, Одесо. Столярський - вчитель музики і життя” (УЧЗ), одеські малюнки “Золотими сторінками історії міста” (ф.46), краєзнавчий круїз “Вулиці рідного міста” (ф.40), веселий мяу-тур до Дня туризму “Хвостатий променад одеськими дворами” (ф.23), літературна подорож “Цветущий в акаціях город” (ф.4), краєзнавчий зорепад “Одеса - мати талантів”(ЦБ).

Бажаними гостями дитячих бібліотек були одеські літератори Р.Бродавко, І.Потоцький, І.Іщук, О.Надемлінський, А.Вірт, О.Макаров, О.Драган, В.Слісарчук, С.Кузнецова, С.Бакуменко, журналісти О.Галяс, Ю.Работін. Філія 4 організувала вечори пам'яті І.Гайдаєнка “Есть люди-глыбы “ та І.Рядченка "Вот возьми и что-то соверши для звёздной бесконечности души".

Українська класична та сучасна література - невичерпне джерело формування патріотичної свідомості, виховання гарного літературного смаку, залучення до історичних традицій. Серед багатьох заходів: літературна година “Життя Василя Стуса - дорога через терни до зірок “ (ф.45, ЦБ), усний журнал “Живлюще джерело української народної творчості” (ф.10), гумористичний промінь “Сатирик равен хлеборобу”. С.Олійник” (ф.39), сторінками творів ювіляра “Великий майстер художнього слова. О Гончар” (ф.10, 22), ностальжі-коктейль “Поетична відлига. Поети 60-десятники” (ф.21), літературні екскурсії по сучасній українській дитячій прозі “Слався, величайся, зіркою гори, українська книжка серед дітвори!” (ф.22) та “Сузір'я сучасних україських письменників” (ф.48), літературні візитівки “Українські поети про рідну природу і вітчизну” (ф.24), літературна веселка “Незнайомка в країні сонячних зайчиків. За творами В.Нестайка” (ф.22), літературний портрет “Квітка - навіть у затінку геніїв” до 240-річчя Г.Квіт ки-Основ'яненка (фф.46,11), літературна година “Чарівник дитячих сердець Платон Воронько” (ф.45), літературні дебати “Розстріляне Відродження” (ф.8), мелодекламації “Хай сяють дивні зорі” до 140- річчя О.Олеся (ф.39) та ін.

Рік культурної спадщини в Європі. Участь в загальноміських урочистостях до Дня Європи - Фестивалях грецької, болгарської та ін. європейських культур на провідних відкритих майданчиках міста - вул. Косовська, площа Грецька, вул. Варненська, 18-19 травня: літературно-музичні композиції, виставки “Україна - серце Європи” та “Європейські письменники - дітям”, майстер-класи, експозиції дитячих доробок, бібліотечні фото-зони.

Загальносистемний театралізований конкурс районних читацьких команд “Наша культурна спадщина”.

Бібліотека-філія 9 провела для своїх наймолодших читачів респект-зустріч “Добре тим жити, хто вміє дружити”, ф.11 розгорнула і протягом тижня презентувала відкритий перегляд літератури “10 запитань про Європейський Союз”. У ф.40 пройшла низка заходів для усіх вікових категорій читачів у рамках Дня бібліографії “Літературний тур до Європи”, зустрічі з німецькими друзями у бібліотеці та у Баварському домі; у ф. 45 для читачів 3-4 класів - День добрих сусідів “Що ми знаємо про континент, на якому живемо?”. .Ф 23 запросила усіх бажаючих у літературно-мистецьку подорож “В Європу з Україною в серці”, ф.10 - у мистецьку галерею “Музеї Європи”: до Міжнародного дня музеїв і до Дня Європи в Україні. Ф.8 провела європейський день мов “Спілкування без кордонів” та фото-подорож “Мандрівка до Німеччини”, ф.39 - музичне попурі “Норвезькі малюнки”, ф.37 - музично-літературний салон “Великий син Норвегії”: до 175-річчя Е.Гріга, ф.21, Універсальна читальна зала ЦБ та інші - літературні зустрічі “Мандруємо Швецією на гусячому крилі”: до 160-річчя С.Лагерлеф.

До Року німецької мови в Україні були проведені гурман-вечори для юних романтиків “Німецький романтизм у музиці” за участю вокалістів одеських театрів (виконання мовою оригіналу) для старшокласників школи 90 з поглибленим вивченням німецької (ЦБ, квітень, листопад), літературна фото-подорож “Мандрівка до Німеччини” (ф.8). Ф.40 протягом року ініціювала спільні заходи з німецьким культурним центром Баварський дім, зокрема Різдвяні свята. Усі філії популяризували творчість відомих німецьких казкарів В.Гауфа, братів Грім, Е.-Т.Гофмана, а також письменників Г.Гейне, Й.В.Гете, Ф.Шиллера, Т.Манна, Г.Манна, Е.-М.Ремарка, Г.Гессе, Р.М.Рільке, П. Зюскинда, німецькомовного Ф.Кафки.

Тему вибору майбутньої професії просували усі бібліотеки, найактивніше - ф.22 - центр трудового виховання і професійної орієнтації дітей та молоді: зустріч з викладачами комп'ютерного коледжу “Комп'ютерщик - модна професія”: до Всесвітнього дня комп'ютерщика, дайджест “Професій багато є на світі - знайди своє покликання душі”, зустріч з представниками торговельного технікуму “Як стати шеф-кухарем”. Креативно пройшли заходи у ф.40 - мозковий штурм «Знавці комп’ютерних наук”, лекція з обговоренням “Мій правильний вибір” за участю викладачів ОНХАТ (ф.10), агіт-альтанка “Послухай усіх, поміркуємо разом - вибереш сам” (ф.24).

Один з пріоритетних напрямків - моральне виховання.До Міжнародного дня людей похилого віку проведені заходи: бібліотечний сквер “Бабушки и внуки” (ф.21), міні-університет “Бабусина хата цікавинками багата” (ф.10), університет життєвої мудрості “І наша молодість при нас - душа ніколи не старіє” (ф.26), родинний вогник “Мої роки - це не тягар життя, це досвід, мудрість, відкриття” (ф.40). Гостями філій були ветерани, бабусі та дідусі читачів, слухачі “Університету третього віку”.

До Міжнародного дня інваліда проведено: відкритий журнал “Світ не без добрих людей” (ф.21), година милосердя “Для вас відкриті наші двері та серця” (ф.48), таємниця слова “інклюзія” “Життя дається для радості” (ф.45).

Заходи, що мають сприяти формуванню толерантності, доброти, сімейним цінностям: урок моралі “Давати легше, ніж просити. Волонтерська робота” (ф.23), вітальня доброти “Наповніть серце добротою й милосердям” (ф.19), “Найдорожче - мамина любов” до Дня матері (фф.8, 26) , Family-battle читацьких уподобань “У колі друзів і книг” до Міжнародного дня сім'ї (БІЦ, УЧЗ), школа духовної культури “Святі угодники Божі” до Дня Хрещення Київської Русі-України (ф.26), читацька конференція “Толерантність - її роль у житті людини” (ф.37).

Естетичне виховання найяскравіше втілилося у діяльності Літературно- музичної вітальні Центральної бібліотеки (див. вище), а також БІЦ, фф. 37, 39, 46. У ф. 46 працював проект “Перлини світового живопису”, у рамках якого читачі ознайомилися з творчістю І.Левітана “Філософія пейзажу”, мистецтвом імпресіонізма, Ван Гога “Людина серед людей”, “Співець моря” за творчістю І.Айвазовського, поринули у віртуальну мандрівку “Всесвіт Леонардо”.

Серед інших заходів цієї тематики: мистецький павільйон “Подих історії. Д.Суріков “ (ф.39), визитівка майстра ”Кто достигал в полотнах божества, сперва боготворил земные лица. В.Перов» (ф.21), бал-маскарад “Мелькают маски и глаза под небом карнавальной ночи”: Венеційський карнавал в мистецьких творах (ф.21), театрально-літературна вікторина “У світі казки, музики та барв”, до Міжнародного дня театра (УЧЗ). Ф.37 активно втілювала проект з юними музикантами.

Екологічне виховання. Спільний проектз одеським зоопарком, низка заходів, зокрема відкриття книжкової зони “Подорож країною Зооляндією”, літня ігротека, музично-поетична композиція - привітання колективу зоопарку з днем народження (фф. 9,11,23); екологічний потяг “Цілющі скарби рідної землі” (ф.24), бібліо-занурення “Найсиніше Чорне море” до Міжнародного дня Чорного моря (ф.22), літературна прогулянка “Охороняти природу - охороняти Батьківщину”, піраміда знань “Земля як середовище життя”, екологічний дзвін “До рідної природи з розумом і серцем”, дослідження “Валикі пригоди маленької крапельки” (ф.9 - центр екологічного виховання).

Популяризація здорового способу життя, безпека життєдіяльності: вітамін-меню “Щоб здоровими зростати, корисну їжу слід вживати” (ф.4), дискусія “Звичка, яка вбиває” (УЧЗ), гра-прополка “Я здоров'я бережу - сам собі допоможу” (ф.26), фестиваль здоров'я “Спокус - безліч, а здоров'я одне” (ф.24), книжкова терапія“Ось яка у нас мета: всі здорові - красота” (ф.9), превентивна бесіда ”Если вдруг пожар у вас - 101 звони тотчас”, путівник безпеки “Розумній малечі про небезпечні речі” (ф.9)…

У рамках Тижня дитячого читання на час весняних канікул було заплановано і проведено понад 80 заходів різних форм та тематичної спрямованості. ЦМБ організувала конкурс юних композиторів - одна з номінацій проекту “Кожний спроможний випробувати себе”; БІЦ відзначився брендовими авторськими напрацюваннями, такими як інсталяція е-щоденників, віртуальна подорож, book-квест по сайтах дитячого читання, УЧЗ приваблював театралізаціями, у філії 26 кожен день канікул мав свій девіз... На майстер-класах ліпили, малювали, вишивали, в'язали, робили аплікації, розписували писанки, вчилися гончарству...В усіх бібліотеках розгорнули виставки новинок, дегустували і обговорювали літературні смаколики, дискутували, читали вголос, відгадували вікторини. Більшість активно готували учасників конкурсу Книгоманія і районних читацьких змагань “Наша культурна спадщина”. Кожна бібліотека прагнула бути цікавою, гостинно зустрічала своїх користувачів і оперативно звітувала про події, що відбулися, на блозі та в соцмережах

Бібліотеки-філії працювали за локальними проектами

ñ Центр Інтернет - журалістики “Простір відкриттів”, БІЦ

ñ Інтернет- драйв для починаючих гідів-краєзнавців, БІЦ

ñ Літній проект-конкурс для юних юзерів “Твій name в мережі”, БІЦ

ñ Ми з вами: інклюзивне виховання у дитячій бібліотеці, БІЦ

ñ "Сад мистецтв" (для читачів від 3-х років), БІЦ

ñ Міжкультурний проект для дітей з міграційним минулим „Мы разные, мы дружим”: спільно з Пунктом тимчасового розміщення біженців в м. Одесі УЧЗ, БІЦ

ñ Краєзнавчий проект “Місто чудове, Одесо моя!”, УЧЗ, ф. 24.45

ñ Соціальна програма “Бібліотека для дитячого благополуччя”, ф.21.48.36

ñ “Екологічні проблеми районого масштабу” , ф.23

ñ Соціокультурна програма “Сходинки спілкування”, ф. 26

ñ “Поезія - душевному прозрінню”, ф. 39

ñ Профорієнтаційна програма “Ярмарок професій”, ф.22

ñ “Подорожі ваших мрій : туристичне асорті”, ф. 46

ñ “Высокая потребность слышать слово”, ф.4.10.19

ñ “Гра. Книга. Тека”, ф.40

ñ “Бібліотечна ідейка”, ф.40

ñ “Відкриваємо Планету Одеса”: низка краєзнавчо-екскурсійних проектів Центральної бібліотеки: інтерактивна карта “Визначні пам'ятки у районі розташування бібліотеки”, краєзнавчі квести “Street-вояж Катерининською” “Мандруємо Французьким бульваром”, “Похід за скарбницями Міського саду”, патріотичний квест “Ви перемогли - ми пам'ятаємо”, літературно-краєзнавчий квест “Герої книг в пам'ятниках Одеси”

ñ Сімейний клуб читачів - шанувальників театру: На базі Одеського академічного театру музичної комедії ім.М.Водяного та Літературної вітальні Центральної бібліотеки: історія одеських театрів, популяризація театральних професій, перегляд вистав та їх обговорення, зустрічі з акторами, інформація щодо клубних подій в ЗМІ та Internet

ñ Бібліотечні краєзнавчі квести “Фото-полювання”, ф.40

ñ “Читальна зала просто неба”, ЦБ, фф. 9, 10, 21, 23, 24, 40 та ін.

Кожна бібліотека продовжувала розробку своєї центральної теми : ЦГДБ - центр естетичного виховання та краєзнавства, Універсальна читальна зала - робота з ветеранами, ф.4 - ”Одеса і одесити”, ф.10 -центр спадкоємності поколінь, ф.19 та 26 - моральне та превентивне виховання,ф.8, 45 - українська культура та література, ф.9,11, 23 -екології та культури здоров'я, ф. 21 - соціальної роботи, ф.22 - трудового виховання і професійної орієнтації, ф.24 - краєзнавства та історії Одеси, ф. 39 - морального та естетичного виховання, ф.37 - краєзнавства та екології, ф. 40 - естетичного виховання, ф. 46 - світової культури та літератури, ф. 48 - бібліотека духовного благополуччя.

Долучилися до перебігу Всеукраїнських і міжнародних подій

ñ Всеукраїнський конкурс “Книгоманія”, районні, міські етапи

ñ Всеукраїнський конкурс “Лідер читання”, портфоліо Михайла Іткіна, ЦБ

ñ Всеукраїнський конкурс “Творчі канікули”, ф. 40, почесна грамота

ñ Всеукраїнський конкурс-виставка дитячих малюнків “Сторінками книг Чингіза Айтматова” за підтримки Посольства Киргизької Республіки в Україні, переможець від БІЦ Катерина Артеменко 18.12 відвідала церемонію нагородження в НБУ для дітей, м.Київ, готується до поїздки в м.Бекшкек влітку 2019 р. http://ucz-odessa.blogspot.com/2018/12/blog-post_62.html

ñ Проект УБА Display-кросинг “Читай зі смаком”, протягом тижня 12-18.11 книжкові експозиції “зі смаками кави, імбирю, кориці, ванілі, лимону, апельсину, морозива, ароматом сакури”, усі бібліотеки

ñ Конкурс “Еспресо. Вибір читачів”

ñ виставки-ярмарки Українська книга на Одещині”, Зелена хвиля”

ñ ІХ-й Львівський міжнародний бібліотечний форум ... та ін.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ INTERNET.

Довідково-бібліографічна та інформаційна діяльність включала виховання у читачів навичок роботи з інформацією, фондом, довідковим апаратом, Internet-ресурсами і проводилася у формі бібліотечних уроків, днів інформації, днів бібліографії, оглядів літератури, просуванні бібліографічних продуктів, різних форм наочності для читачів-дітей та організаторів дитячого читання.

На задоволення інформаційних потреб та запитів користувачів з різних галузей знань усіма підрозділами надано понад 2 тис. інформацій, виконано 479 бібліографічних довідок, працівниками ВДБтаІП - 30 особливо складних. Проведено 349 бібліографічних оглядів, 819 бібліотечних уроків, 97 днів інформації, 82 днів бібліографії. Поповнювалися актуальними матеріалами 20 тематичних тек Центральної бібліотеки та теки-накопичувачі філій.

ВДБтаІП координував довідково-бібліографічну та інформаційну роботу в ЦБС, надавав методичну та практичну допомогу щодо відповідних функцій.

Складені інформаційно-бібліографічні матеріали: “Ах, Одесса!”,

“До дня театру”, “Люди. Имена. Улицы”, “ Козацькому роду нема переводу”, “Мова - душа народу”, “А дружити треба вміти”, “Про Білу Зиму та Різдвяну Зірку, Про Новорічне диво та Святкову ялинку. Або що читати з дітьми взимку”, “Різдвяний Дід, Санта Хрякус, Містер Тумнус... та інші дивовижні знайомства” для дітей різного віку, а також добірки до ювілейних дат.

Семінар-практикум“Наші особливі діти: соціалізація засобами дитячої бібліотеки” (16.05)розглянув питання: ”Особливості психо-емоційного розвитку дітей з вадами здоров’я”, “Спеціальна педагогіка: екскурс в історію питання” та ін. з наданням бібліографічних матеріалів.

Проведено 6 зустрічей з читачами на тему “Пам’яті Небесної Сотні” у філіях 36 (3 бесіди), 8, 48.

Працівники відділу взяли участь у Бібліографічних студіях ОННБ, присвячених ученим Одещини.

З 2013 р. у ЦБС функціонують комп'ютерні центри в Універсальній читальній залі Центральної бібліотеки, філіях 23, 24, 40, 45. У 2016-2017 рр. до них доєдналися філії 8, 26, 36, 46, 48.

Бібліотечно-інформаційний центр ЦБ, філії 23, 40 оснащені музичними електронними колонками з мікрофонами, БІЦ - цифровим піаніно.

У 2018 р. придбано 5 персональних комп'ютерів (Центральна бібліотека, філія 22, 26, 37, 39, відділ комплектування і обробки фонду), принтер, а також плазмовий телевізор, цифрове піаніно, колонка, ноутбук, проектори для філії 45 та Центральної бібліотеки.

Бібліотеки, що мають комп'ютерну техніку, забезпечують безкоштовний wi-fi для читачів.

Internet в бібліотеках особливо необхідний дітям з незаможних родин для навчання, самоосвіти, підготовки до ЗНО, спілкування.

Доступ до мережі Internet отримали 11 417 осіб.

Діяльність комп'ютерізованих підрозділівбула орієнтована на сприяння читанню за допомогою електронних технологій, формування комп’ютерної грамотності та інформаційної культури юних читачів, проводилися індивідуальні та групові навчання по роботі з медіа-інформацією, втілювалися інтерактивні програми читання.

Інформаційна безпека читача - ключовий принцип використання мережевих ресурсів у дитячій бібліотеці.

БІЦ залишався методичним центром ЦБС з використання комп’ютерних новацій.

Усі функціональні відділи також брали участь в організації сучасних комунікацій та розширенні номенклатури бібліотечних послуг.

У мережі Facebook ЦБС веде сторінку “Централізована міська бібліотечна система для дітей”, групу “Дитячі бібліотеки Одеси”, також бібліотечні сторінки ведуть Бібліотечно-інформаційний центр Центральної бібліотеки, філії 9, 22, 40, 45. Бібліотекарі активно використовують соціальні мережі для спілкування з читачами і популяризації бібліотечних подій.

За 2018 рік інформація блогу КУ “ЦМБС для дітей” оновлювалася 642 рази (2017р. - 400), опубліковано 549 матеріалів, маємо 60 посилань на електронні видання на сторінці “ЗМІ про бібліотеки” (5 телекомпаній, 2 радіокомпанії, 7 газет, 27 інформаційних сайтів), див. Додаток1.

Архів світлин складає 609 папок, 7100 файлів, 9 відеосюжетів.

Дайджест “ЦБС для дітей” на сторінках періодичних видань у 2018 р. Інформаційний листок” включає опис 33 публікацій, див. Додаток 2.

На 01.01.2019 р. зафіксовано 210, 5 тис. переглядівблогу ЦБС.

Протягом 2018 р. переглядів блогів: ЦБС - 41846; УЧЗ - 4676/4536, ф.40- 73784, ф.45 - 15734, ф.24 - 2105.

У ІV кв.2018 р. започатковано блог бібліографічного відділу; кількість відвідувань - 1074.

Створено інтерактивну карту дитячих бібліотек міста зі світлинами рекламних акцій під відкритим небом:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1CU4nmkCBGAgIETor4EntD29NoF8&ll=46.48977181830384%2C30.743210518350224&z=11

Соціокультурна діяльність

Дитячі бібліотеки залучили до різних форм спілкування з читачами широке коло колективних та індивідуальних партнерів:

одеські театри - Національний академічний опери та балету, Академічний музично-драматичний український ім.В.Василька, академічний російської драми, академічний музичної комедії ім. М.Водяного, юного глядача ім.М.Островського, обласний ляльковий, театр духової музики ім. О.Саліка,

Одеська обласна філармонія,

Одеська кіностудія та її музей, Літературний музей та його філія музей К.Паустовського, художній, краєзнавчий, археологічний, приватних колекцій О.Блещунова, О.Пушкіна, Будинок-музей М.Реріха, музеї-квартири Л.Утьосова та І.Гайдаєнко, ім.О.Марінеска, музей історії та розвитку українського козацтва, історико-краєзнавчий “Степова Україна”, музеї історії Одеського порту, Афганської війни, козацтва, холокосту, анатомії людини, звуку, вогню, шоколаду, контрабанди, євреїв Одеси, сучасного мистецтва, цікавих наук, музей-галерея Є.Гапчинської, міського управління Міністерства внутрішніх справ, правової книги НУ ОЮА, Одеської будівельної академії, палеонтології ОНУ, служби цивільного захисту,

Всесвітній клуб одеситів,

одеські спілки письменників, журналістів, художників,

спілки ветеранів війни та праці, ветеранів-афганців, інвалідів, одеські відділення організацій “Спілка Чорнобиля” та “Діти Чорнобиля”,

асоціація “Чорноморський округ війська Запорозького”,

Козацька молодіжна паланка Чорноморського округу,

Український дім, національно-культурні товариства “Беларусь”, Україна-Японія, Баварський дім, французский, італійський, вірменський, болгарський, ізраїльський, польський культурні центри, одеська філія Грецького фонду, Музей культури євреїв,

Пункт тимчасового перебування біженців у м.Одесі,

Одеський міський центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, Управління соціального захисту, територіальні центри соціального обслуговування і адаптації, міський центр матері та дитини, міська служба у справах дітей, міська станція швидкої допомоги,

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області, міське та районні відділення поліції, Управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, міська служба “Безоплатна правова допомога”, юридична компанія “Статус”, соціокультурний центр „Феміда”,

Управління армійською авіацією Південного командування,

Федерація рукопашного бою,

центр дитячої та юнацької творчості “Дивосвіт”, „Самоцветы”, будинки творчості „Моряна”, “Зоресвіт”, “Тоніка”, „Еврика”,

музичні школи №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11,15. дитячі школи мистецтв №4, 6, художні школи ім. К.Костанді, “Веда”, літературне об’єднання С.Заганич, творча студія Ж.Тимчук; фольклорний ансамбль “Надія”, театральна студія “Маленькі ролі”, театр танцю Яворської,

школи раннього розвитку,

громадські організації “Український дім”, “Синергія”, “Еволюція покоління”, “Військо вірних козаків чорноморських”, “Дом Де-Рибаса”, “Семья Дюка”, “Червоний хрест”, “It-бабушки”,

благодійні фонди “Дорога к дому”, “Милосердя”, “Відродження”, "За Одесу", “Французький бульвар”, Віктора Баранського, дитячий реабілітаційний центр при благодійному фонді “Будущее” (“Будинок з ангелом”), благодійний центр «Жива надія», молодіжна організація “Лайт”,

Обласна рада миру,

Одеський національний університет ім. І.Мечникова, Національний університет „Одеська Юридична Академія”, Академія будівництва та архітектури, Південноукраїнський педагогічний університет ім.К.Ушинського,

Національна академія зв'язку, Національний морський університет,

училище №3 морського профілю, механіко-технологічний технікум, залізничний коледж, вище училище торгівлі, коледж комп’ютерних технологій, юридичний ліцей,

КП “Парки Одеси”, одеський зоопарк, еколого-натуралістичний центр “Афаліна”,

міська служба зайнятості,

Південноукраїнський медіа-холдінг “Експо-Юг-Сервис” (міжнародна виставка-ярмарок “Зелена хвиля”),

Форум видавців у Львові, видавництво “Ранок”,

мережа розважальних комплексів “Ігроленд”,

ДЕЗи “Вузівский” та “Чорноморський”,

депутатський корпус,

засоби масової інформації.

У дитячих бібліотек багато друзів

Для популяризації дитячих бібліотек у громаді проводилися екскурсії, дні відкритих дверей, звіти перед жителями мікрорайонів, рекламні акції, зокрема, у рамках святкування ювілеїв бібліотек : ф.23 - 65 р. (1953), ф.39 - 50 р. (1968), ф.45 - 45 р. (1973), ф.48 - 40 р. (1978).

Святкування Всеукраїнського дня бібліотек пройшло у форматі урочистого відкриття приміщення Універсальної читальної зали та Бібліотечно-інформаційного центру Центральної бібліотеки після ремонту.

Бібліотекарі виступили на серпнево-вересневих конференціяху школах своїх мікрорайонів.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Проведено заходи з підвищення кваліфікації: 4 факультативи для завідуючих з поточних питань роботи з бібліотечним фондом, семінар з бібліографії “Наші особливі діти: соціалізація засобами дитячої бібліотеки”, семінар-тренінг “Протидія агресії, булінгу, протиправним діям в дитячому середовищі: корекційна складова в бібліотечному вихованні”, Бібліотечний ліцей, планова внутрішньосистемна атестація.

Комплексні перевірки успішно пройшли УЧЗ, філії 4, 9, за підсумками комплексних – фф. 8, 11, 23, 24, 46, 40.

Інституція кураторства забезпечувала персональний контроль спеціалістів за підрозділами системи. Здійснено понад 100 кураторських відвідувань бібліотек з наданням методичної та практичної допомоги.

Бібліотечні працівники прослухали цикл лекцій “Історія без цензури” за участю провідних викладачів ОНУ ім.І.Мечникова на базі ф.8, брали участь у заходах інших бібліотек, у т.ч. виїзних семінарах (м. Київ), Форумі видавців (м.Львів), творчих зустрічах з цікавими людьми: письменником, журналістом, дослідником творчості Л.Утьосова Е.Амчиславським, науковцем, письменницею, старшим науковим співробітником НБУ ім.В.Вернадського, провідним бібліографом НБУ для дітей Н.Марченко.

Плідна робота бібліотек була би неможливою без потужної підтримки міської влади, Департаменту культури та туризму Одеської міської ради

Зміцнилася матеріальна база бібліотек

Придбано:

витрати, грн

книги та брошури для поповнення бібліотечних фондів

167 449

передплата періодичних видань

32 550

бібліотечна техніка

49 954

канцелярські та господарчі товари

86 007

поточні ремонти

1 045 796

решітки

67 998

меблі

400 900

комп'ютерна техніка

422 000

проектування пожежної системи

199 200

пожежна і охоронна сигналізація

213 470

стелажі в Універсальну читальну залу Центральної бібліотеки - 10 шт.

22 100

каталожні шафи: 29 шт. для Центральної бібліотеки, філій 10,11, 21, 23, 24, 26, 36, 37, 39, 45

199 800

телевізор, піаніно, колонка, ноутбук, проектор для філії 45

80 000

меблі для філії 21: стелажі - 55 шт., кафедри - 4 шт.

130 000

шафи металеві для віддділу комплектування - 2 шт.

12 141

led-лампи - 680 шт.

44 982

бібліотечна техніка

49 954

господарчі товари

150 62

вогнегасники - 104 шт.

29 997

канцелярські товари

25 962

Установлено:

пожежна сигналізація

у 9 філіях: 4, 10, 11, 21, 23, 26, 36, 37, 40, 46, 48

400 000

решітки, що відкриваються: Центральна бібліотека, філії 24, 36 (2 приміщення), 39 (2 приміщення), 45, 48

67 998

решітка - ф.40

6 800

Відремонтовано:

туалет і сходи, філія 4

30 000

За залучені кошти здійснено: ремонт сантехніки фф.8, 11, заміна стояків і труб опалення і водопостачання ЦБ, ф.9, заміна каналізаційних комунікацій ЦБ,
реставрація стелі ф.10, заміна електропроводки і електрощита з лічильником, ремонт фасаду і даху ф.19, косметичний ремонт ф.22, заміна електрощита і вводу до нього, ремонт балкону і підлоги ф.23, закупка жалюзі та картин ф.45, ремонт каналізаційного стояка і прибібліотечного майданчика ф.46.

Організовано осучаснення бібліотечного інтер'єру у філіях 8, 23, 24, 26,

переміщення стелажів у філії 37, створено зони релаксу у філіях 23 і 40.

Господарчий відділ очолив загальносистемну толоку з підготовки 22-х бібліотечних приміщень до весняно-літнього і осіннє-зимового сезонів.

Усі співробітники пройшли навчання з евакуації на випадок пожежі та тренінг з користування вогнегасниками.

В оновлених приміщеннях бібліотек відбуваються яскраві події

Заст. директора М.Ітрухіна

тел.: 760-17-99

Додаток 1.

Деталізація посилань зі сторінки “ЗМІ про бібліотеки"

(5-телекомпаній, 2-радіокомпанії, 7-газет, 27-інформаційних сайтів):

- телеканал "Телерадиокомпания Южная волна", сайт телеканалу "1 Первый городской", сайт телеканалу "Град", сайт "YouTube", програма "Актуально" на суспільному радіо, сайти газет "Слово", "Вечерняя Одесса", "Одесский вестник", "Порто-Франко", "Думская", "Контекст Причерноморье информационное агенство", "Правда за Одессу", "Южный курьер", "Одесский обозреватель", "Первый одесский портал", "За Одессу. Благотворительный фонд Виктора Баранского", "Ivasi.News", "Библиотека им. М.Ю. Лермонтова", "Salda.ws", "Официальный сайт города Одесса", "Odessa.Report", "Культурометр", "Украинская Служба Информации", "Одесский зоопарк", "Думская", "Таймер", "Топор", "Сити+парк жилой комплекс", "prawwwda.com", Odessit.ua, "Информационное агенство Oдессa медиа", "Новини Oдеси", "Новости Oдессы", "Информационное агенство Репортер", "ИзбирКом", "Радар 24", сайт "Информационное агенство Причерноморье", "Коментарии.UA Одесса", сайт informer.od.ua.

https://zaodessu.com.ua/news/v_odesse_otmetili_schedryy_vtornik/
http://www.krug.com.ua/news/32132
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=LiX8X9xMTKs
http://volnatv.com/video/programmy/vipusk/14811-novini-vipusk-16112018-volnatvcom.html
https://www.youtube.com/watch?v=GiD3FHm7QzM
http://www.odessapost.com/biblioteku-pencho-slaveykov-v-varne-popolnili-knigi-iz-serii-imena-odesskoy-kinostudii/
https://uc.od.ua/news/culture/1208227
http://slovo.odessa.ua/news/31148-knigi-ob-odesskoy-kinostudii-peredany-v-biblioteku-bolgarii.html
https://odessa1.com/articles/imena-odesskoy-kinostudii.html
http://grad.ua/programmy-tv/tv-novosti/78619-novosti-odessy-27102018.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=546&v=tYqLS77xUxE
https://zaodessu.com.ua/articles/45_let_biblioteke_45/
http://baransky.org.ua/news/301
https://zaodessu.com.ua/articles/poka_est_knigi_zhiva_i_biblioteka/
http://baransky.org.ua/news/302
http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art006&year=2018&nnumb=34
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/41196.php
http://www.skunb.ru/node/9058
http://ivasi.news/ivasi-top/v-odesse-sozdali-kovorking-dlya-detey/
https://www.youtube.com/watch?v=M0W9HewqJUY&feature=share
https://salda.ws/video.php?id=rOXF0F20mBE
http://omr.gov.ua/ru/news/107683/
http://odessa.report/novosti/biblioteka-pod-otkrytym-nebom-v-odesskom-zooparke-snova-otkryvayut-knizhnuyu-zonu
http://culturemeter.od.ua/v-odesskom-zooparke-pojavitsja-biblioteka-pod-otkrytym-nebom-49880-2/
https://usionline.com/2018/06/06/v-odesse-otkroetsya-biblioteka-pod-otkrytym-nebom/
http://zoo.ua/338-chitaem-i-otdykhaem.html
http://dumskaya.net/news/v-odesskom-zooparke-snova-otkroetsya-biblioteka-086399/
http://timer-odessa.net/news/v_odesskom_zooparke_poyavitsya_mesto_dlya_chteniya_419.html
http://topor.od.ua/v-odesskom-zooparke-otkroetsya-neobtchnaya-biblioteka/
https://zachem.com.ua/news/5168-v-odesskom-zooparke-poyavitsya-biblioteka-pod-otkrytym-nebom.html
http://omr.gov.ua/ru/news/107057/
http://prawwwda.com/news/v-odesse-nagradyat-pobeditelei-konkursa-kajdii-mojet-ispitat-sebya/
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/40329.php
https://www.youtube.com/watch?v=ftX8LK2XaBw

http://1tv.od.ua/news/25928
https://www.youtube.com/watch?v=Ad4metNSEF4&feature=share
https://odessitua.com/news/64892-odesskie-deti-chitayut-vsegda-chitayut-vezde-fotoreportazh.html
http://odessamedia.net/news/Bookfest-v-odesse-Chitat-vsegda-Chitat-vezde/
http://uanews.odessa.ua/society/2018/04/22/166937.html
http://topnews.odessa.ua/society/2018/04/22/209782.html
http://reporter.com.ua/news/9vr427/
https://izbirkom.org.ua/anounces/anonsy-21/2018/bookfest-chitat-vsegda-chitat-vezde/
https://radar24.info/news/bookfest-v-odesse-chitat-vsegda-chitat-vezde
http://odvestnik.com.ua/news/3897/
http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/culture/2018-04-18/197793.php
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/40301.php
https://odessa.comments.ua/news/2018/04/18/143652.html
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/40237.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/40191.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/40133.php
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/40132.php
http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art009&year=2018&nnumb=06
http://informer.od.ua/news/detskij-tvorcheskij-konkurs-kazhdyj-mozhet-ispytat-sebya/

http://prichernomorie.com.ua/odessa/news/society/2018-02-09/197090.php?scv=7
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/39851.php
http://omr.gov.ua/ru/news/103486/
http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/39680.php
http://dumskaya.net/news/biblioteka-na-blizhnih-melnitcah-080930/

Додаток 2.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ НА СТОРІНКАХ

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У 2018 РОЦІ

Інформаційний листок

“Ремонт як оптимістична трагедія” - інтерв'ю з директором Центральної міської бібліотечної системи для дітей Г. Я. Лазаревой провела кореспондент газети “Вечерняя Одесса” Валентина Левчук. (Опубліковано “Вечерняя Одесса” № 5/18 р.; 16 січня.) Автор ділиться своїми враженнями про капітальний ремонт в Універсальній читальній залі ЦМБС для дітей, що на вул. Катерининській, 67. З початку вона аж ахнула, побачивши якими фондами володіє читальна зала, а ще й добрий ремонт, нові меблі, техніка і нові книжки. Під час екскурсії свіже відремонтованим приміщенням Галина Яківна Лазарева каже - “Сьогодні тут “Париж”, а що було - краще не згадувати. Бібліотечне діло стрімко трансформується згідно до світових стандартів, тому так важлива співпраця всіх підрозділів. Дякуємо Міський Раді - звернули увагу, знайшли час та кошти”.

5 січня 2018 року спецкор “Думской” Димитрій Жогов завітав до бібліотеки-філії № 19, що на вул. Єфімова, 12 і знайшов там багато цікавого. У статті “Бібліотечні історії: пічне опалення, Швайка проти Павки Корчагіна та дефіцит “Шоколадної фабрики”про історію і сучасне життя бібліотеки розповідає завідувач Світлана Чередниченко.

Офіційний сайт міста пропонує статтю про новітні проекти бібліотек для читачів “Одесские библиотеки предлагают читателям новые проекты”. 5.02. 2018 р. Рада співробітників міських бібліотечних систем для дітей та дорослих проходила на базі дитячого музикального закладу №1. На зустрічі були присутні керівники 40 філій міста. Нараду проводила директор Департаменту культури та туризму Одеської Міської Ради Тетяна Маркова. Були розглянуті питання проведення спільних загальноміських заходів та впровадження проектів з використанням сучасних технологій. Наприкінці наради кращі бібліотекарі були нагороджені Почесними грамотами Одеського міського голови.

8 лютого 2018 до 390-річчя з дня народження Шарля Перро у бібліотеці-філії № 23, що на вулиці Чорноморського Козацтва, зібралися любителі казок — учні 4-х класів ЗОШ №№ 66 і 113. До маленьких читачів у гості завітали — бібліотечний гурток “Від серця до серця” і представники “Альянс Франсез Одесса”, які провели театралізоване читання казок і прочитали уривок казки “Червона шапочка” французькою мовою, також був проведений майстер-клас слів-привітань на рідній мові Шарля Перо. На цьому святі була присутня представник “Інтелектуального форуму” Лариса Козловська. Усі події описала кореспондент газети “Вечерняя Одесса” Тетяна Волніна у статті “Волшебный чемоданчик Шарля Перро» і TV “Град” зробив телерепортаж.

Усі філії системи взяли участь у щорічному дитячому конкурсі “ Кожен спроможен випробувати себе” - це конкурс для юних художників, композиторів і літераторів. Про те, як він проходив і про підведення підсумків з перерахуванням прізвищ учасників-переможців, членів журі, спонсорів бібліотечного фестивалю юних талантів; про фінальний гала-концерт в Обласній Філармонії, прикрашений виступами лауреатів конкурсу і дитячих творчих колективів - у публікаціях газети “Порто-Франко” (ст. “Каждый может испытать себя», «Контекст Причерноморье информационное агентство», «Детская городская библиотека объявила творческий конкурс для юных художников, композиторов и литераторов»). Ведучий програми “Актуально” на суспільному радіо, у прямому ефірі, на цю тему розмовляв з зав. бібліотеки-філії № 45 Марією Суховецькою (9.02.18.), також про конкурс повідомив міський сайт “informer.od.ua.”(22.02.18.).

“Славимо нашого Тараса”. Кожного року у всіх школах проходять “Шевченківські читання”. З бібліотекарями філії № 22, які провели зустріч-свято з учнями 5-х, 9-х, 10-х, 11-х. кл. ЗОШ № 78 спілкувалась учениця 11-а класа, юнкор Валерія Філак. У своїй статті вона розповіла про те, що на цій зустрічі усі школярі ще раз переконалися, наскільки геніальний Кобзар близький до нас.( “Вечерняя Одесса” № 32-33 від 22 березня 2018р.)

БІЦ — 19.01.2018р. ТК “Новости Репортёр“, газета “Вечерняя Одесса“, “Є-газета” і “Общественный Прибой“ освітили вручення Гран Прі переможцям конкурсу ''Рождественская звезда''. У газеті “Вечерняя Одесса” № 32-33 від 22 березня 2018р. у статті “Великие греки глазами детей“ кореспондент Тетяна Томова розповіла про зустріч юних читачів, учнів 5-го класу ЗОШ № 68 та гімназії № 1, з представниками Одеської філії Грецького фонду культури Сафроніса Парадісопулоса у Бібліотечному інформаційному центрі Центральної міської бібліотеки для дітей (Катерининська, 67). На якій був проведений майстер-клас по малюванню, вчились танцювати “Сіртаки”, співали пісні і читали твори грецькою мовою. Відеосюжети конкурсу дитячого малюнку “Великі греки очима дітей” та ”Дух Эллады с нами“ пройшли на різних телеканалах Одеси (“Град”,“Новости Репортёр”, Є-газеты “Общественный Прибой” и “Редакция”). 6-го та 7-го вересня 2018 у Домі Клоуна нагороджували переможців дитячого літературного конкурсу “Море талантів“, який проходив у рамках шостого міжнародного Корнейчуковського фестивалю дитячої літератури розповіла “Є-газета” і газета ”Редакция“.

“Вірити у добро — вчить Книга. Книга вчить усьому!” - переконана Ольга Стемберська - зав. бібліотекою № 40. Її проекти об'єднують не тільки читачів, а і їх батьків, бо її мета — вирощувати з дітей людей, а не “зірок”, формувати нове українське покоління. Напередодні Міжнародного дня театру у читальному залі філії № 40 зустрілися молодші школярі-читачі ЗОШ №№ 17 і 22 з маленькими артистами театральної студії “Маленькие роли”. Як пройшла зустріч розповіла у статті ”Поверить в себя и мир поможет Книга” кореспондент “Вечерней Одессы” Тіна Арсентєва, 29.03.2018р.

“Почитаем в темноте” під такою назвою, у рамках тижня дитячого читання, (30.03), бібліотека - філія № 23, що на вул. Чорноморського Козацтва, підготувала заходи -конкурси, майстер-класи, вікторини і де б ви думали - у книгосховищі, у темряві, у світлі ліхтарика по твору М. Гоголя “Страшна помста”. Череп, привід, павутиння і музикальний супровід - містична атмосфера - справили на читачів, дітей та дорослих, незабутнє враження. Як це відбувалося розповіла у статті кореспондент “Вечерней Одессы” №39-39 Тіна Арсентєва, 5квітня 2018р.

“Одеський Букфест” - “Читати завжди, читати усюди”, “Новини Bookfest – 2018 пройде у Горсаду 21 квтня”, “Читаем и веселимся”, “Одесские дети читают всегда, читают везде”, “Читать всегда! Читать везде!” - під такими заголовками у ЗМІ (18.04 і 24.04 у “Вечерней Одессе”, на сайтах: “Информационное агенство Причерноморье”; 18.04 - “Коментарии ua. Одесса”; сайті “Odessit.ua” - 21 квітня 2018р. та на You Tyb – 22.04.2018) розповіли про Букфест, який проходить в Одесі вже третій рік та приурочений до Міжнародного дня книги і авторського права. На алеях у Горсаду відбулися зустрічі з дитячими письменниками. Ігрові вікторини з клоунами, лялькові вистави і майстер-класи “Зроби своїми руками”, квест “Похід за скарбами Горсаду“, флешмоб літературних героїв з маленькими читачами, але головні герої Букфесту — книжки! Чотири книжкові виставки: “Пощастило тобі Україно, на прозаїків та поетів”, “Дитяча книга України”, “Сучасна українська література - дітям”, “Книжкова скарбниця” демонстрували читачам сучасну книгу. Активну участь в організації свята книги - взяли усі філії ЦБС для дітей при підтримці Департаменту культури і туризму ОМА.

23.02.2018р. у бібліотеці-філії № 4 до “Дня мови” пройшла зустріч читачів-учнів 5-х класів ЗОШ №50 з одеським поетом Я. П. Пересунько і ансамблем “Варвара краса длинная коса”. У зустрічі прийняла участь журналист Козловская Л.А. У телерепортажі розповів ТV “Град”.

29 квітня газета “Афганский перевал” розповіла про зустріч бойових друзів у музеї “Афганської війни”, на якій були присутні читачі-учні 7го класу ЗОШ № 50 і зав. бібліотекою Чуприна Н. А.

“Одесса - город европейский” під таким заголовком у газеті “Вечерняя Оесса” № 21 / 26 мая 2019 г. опублікована стаття Олександра Рибака про те, як в Одесі проходили Дні Європи. При підтримці Департаменту культури і туризму бібліотеки-філії № 19, 22, 39, УЧЗ і ЦБ, ЦМБС для дітей, по районах, прийняли активну участь у святі європейської культури “Одесса многонациональная”. Національні костюми, пісні, танці і книжкові виставки, присвячені країнам Європи про все це і ще багато цікавого можна прочитати у місцевих газетах, на їх сайтах: “Думская”, “Одеські вісті”, “Порто-Франко”, “2000”, “Время Ч”, “Чорноморські новини”, “Одесский вестник”, “Маяк”, “Комсомольская правда в Украине”, та на сайтах міста “Ах Одесса”, “Одесситы”, “Отдыхаем по одесски”, “Одесса 2:0”, “Частная Одесса”, “Одесса 24”, “Одесса-мама”, “Одесса нашей мечты”, “Пресс клуб библиотек одещины”, “Всемирный клуб одесситов”, “Моя Одесса”, “Наша Одесса”, “Бібліотекарі закладів освіти приморського району”, “Одесса для всех”, “Одесса творческая”. Також цю подію висвітлювали на радіо і телерепортажах по ТК “Град”, “7 канал”, “Новая Одесса”, “1 городской”, “Страна ИА”, “Одесская правда”.

9 червня за ініціативою завідувачив бібліотеки-філії № 11 Валентини Гвоздяниці, Тетяни Фадеївої - бібліотеки-філії № 9 та Оксани Саленко - бібліотеки-філії №23 у Одеському зоопарку відкрита зона читання пі гаслом “Місто де оживають казки”. “Усіма силами ми стараємось донести книгу до читача і використовуємо для цього відкриті майданчики. Відкриття зони читання у Зоопарку це шлях на зустріч з читачами усіх вікових категорій” - розповіла зам. директора ЦМБС для дітей Марина Ітрухіна. “Читай, люби, береги” під таким гаслом, у виконанні читачів бібліотек прозвучали пісні, вірші, оповідання, пройшли майстер-класи, конкурси, ігри. Як це відбувалось показали у відеорепортажах на сайтах “Украинская служба информации” / 6 червня 2018 р. “В Одессе откроется библиотека под открытым небом”; “Одесский зоопарк” / 6 червня 2018р. “Читаем и отдыхаем”; “Думская” / 6 червня 2018р. “В Одесском зоопарке снова заработает библиотека под открытым небом”; “Таймер” / 6 червня 2018р. “В Одесском зоопарке появится место для чтения” ; “Топор” / 6 червня ''В Одесском зоопарке откроется необычная библиотека''; “Сити+парк жилой комплекс” / 6 червня 2018р. “В Одесском зоопарке появится библиотека под открытым небом”; “Культурометр” / 7 червня 2018 р. “В Одесском зоопарке появится библиотека под открытым небом” “Odessa. Report” / 7 червня 2018р. ''Библиотека под открытым небом '': в одесском зоопарке снова открывают книжную зону''; “Официальный сайт города Одесса“ / 11 червня 2018 р. '' Традиционная книжная зона открылась в Одесском зоопарке''; “salda. ws”/ 11 червня 2018 р. Вести плюс флеш на 5:20 “Бібліотека просто неба”; “You Tub” / 13 червня 2018 р.,а також на телеканалі “KozyrDigital“ - “Зоопарк зона чтения”.

На сайті “Ivasi. News” від 28 червня 2018р. статья “В Одессе создали коворкинг для детей” розповіли, як на базі бібліотеки-філії № 45, по вулиці Корольова, 71/1, стараннями ініціативної групи небайдужих одеситів був створене коворкинговий простір для дітей шкільного віку. “Діти сюди приїжджають у складі делегацій під наглядом своїх вчителів, приходять групами та з насолодою навідуються самі. У них з'явилась можливість переглядати улюблені фільми на великому екрані за допомогою відеопроектора, слухати музику, займатися музичною творчістю, а хтось грає у популярну комп'ютерну гру” — розповіла завідувач бібліотекою Марія Іванівна Суховецька. Реалізація проекту стала можлива завдяки співпраці колективу бібліотеки з депутатом Одеської міської ради Оксаною Гончарук.

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Журналіст, письменниця Інна Іщук, на передодні, пройшла екскурсією по дитячих бібліотеках міста (ЦБ, № 4, № 40, УЧЗ). “Бібліотеки грають важливу роль, як оазисі культури і знань, де можна багато почути на зустрічах з цікавими людьми і самому розповісти читачу, а заодно і перевірити, наскільки потрібна твоя творчість”. Як сьогодні працюють дитячі бібліотеки можна прочитати у статті “Места, где живёт творчество“ г-та “Порто-Франко” номер 34/ 28.09.2018.. Газета “Вечерняя Одесса” № 106 / 25.09.2018 р. у статті “Книгохранилище? Понимай шире!“ автор-Валентина Левчук робить огляд по дитячих бібліотеках. Чим сьогодні живуть, що є нового у роботі, які новації радують юних читачів. Автор оглянула та поспілкувалась з бібліотекарями УЧЗ, філіями № 37 і № 21.

ТК “Репортёр” розповів о спілкуванні, подарунках і нових книжках, які отримала бібліотека-філія № 26 (завідувач Лук'янова Наталія Олександрівна) від депутата Обласної адміністрації Миколи Скорика.

До свята бібліотек представники фонду “За Одессу” подарували дитячій бібліотеці № 45 найбільш затребувані книги . Як відмітила завідувач бібліотеки М. Суховецька - “подарунок дуже актуальний: бібліотека потребує книг на українській мові, художньої літератури і сучасних дитячих книг. Тому ми радіємо коли нам дарують книжки. Є книга — є читач!”. Про це читайте на сайті газети “Правда за Одессу” 7жовтня 2018р. у статті “Пока живут книги жива библиотека”; на сайті “За Одессу”. Благотворительный фонд Виктора Баранского” 26 жовтня 2018р. стаття “45-той — 45!”.

Першого жовтня у світі визначають Міжнародний день людей похилого віку. “Мои года — это не тяжесть жизни. Это опыт, мудрость и открытия” під таким заголовком газета “Одесский вестник” № 40 за 13 жовтня 2018р. розповіла, як з цілю виховання у молодшого покоління поваги і толерантності до людей похилого віку у дитячій бібліотеці № 40 ( завідувач Стемберська Ольга) була проведена зустріч з читачами різного віку.

У жовтні світ відзначав день шкільних бібліотек. Як взаємодіють діти з книгою у сучасному світі гаджетів виявляв кореспондент ТК “Град” у одній з дитячих бібліотек міста (філія № 9, завідувач Тетяна Фадєєва) в інтерв'ю з директором ЦМБС для дітей Галиною Лазаревою: “Діти не перестають читати — це факт, а завдяки різноманітним конкурсам і заходам, спрямованим на популяризацію книги та читання зацікавленість у юних одеситів не послаблюється. Читають по різному і по різному сприймають книгу, яка формує світ взаємопроникнення образів і емоцій. Бібліотека — це назавжди, ми зобов'язані очікувати свого читача. Публічні бібліотеки — це доповнення до шкільної освіти, це перша ступінь, на якій прищеплюється любов дітей до книги і читання”. - ТК “Град” 27.10.2018 р. “Новости Одессы”.

1 листопада 2018р. газета "Правда за Одессу" у статті "45 лет библиотеке № 45" розповіла, як у дитячій бібліотеці, що на вул. Корольова, 71/1, відмітили ювилей.

15 листопада 2018р. газета “Слово” у статті “От Одессы до Варны рукой подать”, а також на сайтах : “Одесский обозреватель” / 9 листопада 2018 р. стаття “Библиотеку “Пенчо Славейков” в Варне пополнили книги из серии “Имена Одесской киностудии”; “Южный курьер” / 8 листопада 2018 р. стаття “Книги об Одесской киностудии переданы в библиотеку Болгарии”; “Слово” / 8 листопада 2018р. стаття “Книги об Одесской киностудии переданы в библиотеку Болгарии”; “Первый одесский портал” / 8 листопада 2018р. стаття “Имена Одесской киностудии” опубліковано, що у рамках міжнародних культурних зв'язків директор Центральної міської бібліотечної системи для дітей Галина Лазарева передала у фонд бібліотеки “Панчо Славейков” м. Варна у Болгарії рідкісні авторські книги серії “Имена Одесской киностудии”. Рада Кольчева — директор бібліотеки виказала подяку і бажання проводити спільні міжнародні культурно-просвітницькі проекти у сфері літератури, мистецтва і історії.

16 листопада 2018р. у новинах телеканалу “Телерадиокомпания ЮЖНАЯ ВОЛНА” у сюжеті До дня толерантності “Єдність різних” розповіли про інформаційну зустріч, яка пройшла у Бібліотечному Інформаційному центрі (вул. Катеринінська, 67) бібліотекарів та учнів Одеського юридичного ліцею з юристами міста.

28.11.2018 р. ТК “Круг” у Новинах розповів про день добрих справ — “Щедрий вівторок”. А саме, що 27.11. у Центральну міську дитячу бібліотеку завітали гості з благодійного фонду “Французький бульвар” на чолі з депутатом одеської міської ради Ольгою Квасницькою, яка презентувала, подаровані фондом, видання читачам, що на той час перебували у бібліотеці. Для наймолодших був проведений майстер-клас з виготовлення паперових іграшок. Всі учасники отримали подарунки. Також про це написала 28 листопада 2018р. газета “Правда за Одессу” у матеріалі “В Одессе отметили “Щедрый вторник”.

20 грудня “Вечерняя Одесса” у статті “От сердца к сердцу проложим дорожку” розповіла як пройшла щорічна зустріч, до “Дня інвалідів”, у дитячій бібліотеці № 48 по вул. Балківській, 36/6. Міні-концерт з піратами, мильними бульбашками, фокусами і, обов'язково, з подарунками влаштували для дітей з обмеженими можливостями бібліотекарі спільно з одеським меценатом Сергієм Янченком.

Відділ довідково-бібліографічних та інформаційних послуг

Кiлькiсть переглядiв: 669

Коментарi